header 2017 01

Privacy Verklaring Stoelenhoek

PRIVACYVERKLARING laatste versie; 25 mei 2018

Ger-Jan Dekkers neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:
1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.
In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, delen en beschermen.

WAARIN VOORZIET DEZE PRIVACYVERKLARING?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten die worden verzameld door ons t.b.v. de bestelling en levering en eventuele service en nabestellingen van onze producten. Deze privacyverklaring geldt ook voor onze aanbiedingen en advertenties van producten of diensten.

UW TOESTEMMING
Door uw persoonsgegevens aan Ger-Jan Dekkers te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wij zullen alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of delen met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen zijn er andere gronden die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
We verzamelen rechtstreeks informatie van u wanneer u kiest om een product of dienst van ons te kopen, u ons belt of anderszins contact met ons opneemt of op een andere wijze rechtstreeks informatie aan ons geeft. Dit soort informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zijn onder andere:
• voor- en achternaam
• adres
• e-mailadres
• telefoonnummer
• andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt
Deze persoonsgegevens verzamelen wij van u met het doel een koopovereenkomst met u aan te gaan en voor u uit te kunnen voeren.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN MET WELK DOEL?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om:
o 1. Om een bestelling voor u op te nemen en te plaatsen met als doel producten en diensten aan u te kunnen leveren
• 2. Contact met u op te nemen naar aanleiding van producten en diensten die u bij ons heeft besteld. Wij nemen onder andere contact op via e-mail, post of telefoon.
MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties, Dit is alleen met ons boekhoudkantoor en de belastingdienst, met als grondslag de wettelijke verplichting.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens acht jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum van uw laatste aankoop, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische processen.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onszelf

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN
Als u nog opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

U hebt onder andere het recht ons te melden dat:
• u niet meer door ons wilt worden benaderd
• u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
• u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
• u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken
• u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden
• u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige voor- en achternaam en contactgegevens te verstrekken..Elk verzoek wordt binnen 2 weken beantwoord.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze site te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de datum van de 'laatste update' boven aan deze verklaring aanpassen.

Copyright © 2015 Ger-Jan Dekkers, Meubels & Maatwerk, Goudenregenstraat 6, 6657 BH Boven-Leeuwen,
Contact: tel. 0487 - 59 19 25 . Webdesign: Cross Media Creations.